Umów się na bezpłatne spotkanie


Zobacz jak będziesz obsłużony w Home Expert

 • Spotkanie z Sprzedawcą Kredytów i ustalenie formy finansowania zakupu nieruchomości oraz możliwości kredytowych.
 • Kontakt z agencją pośrednictwa - przygotowanie profilu nieruchomości, którą chcemy kupić.
 • Wybór mieszkań, które chcemy zobaczyć.
 • Prezentacje nieruchomości oraz omówienie wszystkich istotnych dla Państwa aspektów.
 • Decyzja o zakupie wybranego lokum, złożenie oferty cenowej.
 • Sprawdzenie dokumentów nieruchomości.
 • Ostateczne ustalenie ceny transakcyjnej przez obydwie Strony.
 • Spotkanie i podpisanie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży / Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży.
 • Złożenie wniosku kredytowego.
 • Zgoda banku na udzielenie kredytu.
 • Finał transakcji - podpisanie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży, zapłata ceny sprzedaży.
 • Odbiór nieruchomości - przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazanie kluczy do nieruchomości.