POMOC PRAWNA

Zakres oferowanych usług prawnych

  • Kompleksowa pomoc prawna związana z zakupem i sprzedażą nieruchomości,
  • Opiniowanie umów deweloperskich,
  • Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, wypowiadanie i rozwiązywanie umów, przymusowa realizacja zobowiązań umownych – zadatek i kary umowne,
  • Podział majątku,
  • Sprawy spadkowe,
  • Pomoc prawna w zakresie organizacji procesu budowlanego, przygotowywanie umów o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania, charakteru i różnych wariantów konstrukcyjnych,
  • Pomoc prawna w celu uzyskania wymaganych prawem koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej związanych z procesem budowlanym, w tym pomoc prawną w czynnościach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • Postępowanie wieczysto - księgowe

A także pozostała pomoc prawna wyżej nie wymieniona z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, medycznego, karnego, autorskiego, budowlanego, administracyjnego i innych.